Lodge

ארגל, לוגו lofge, ציוד לבתי קפה

Lodge הינה יצרנית לכלי בישול מברזל יצוק.
החברה קיימת משנת 1896 ושומרת על רמת מוצרים גבוהה ומותאמת למטבח המקצועי.